شستشوی کف مجتمع های مسکونی

شستشوی کف مجتمع های مسکونی در 26 مدل مختلف بدون راننده و با راننده
طبقه بندی بر اساس حجم مخزن،عرض برس،عرض خشک کنی و راندمان کاری
دارای قابلیت شستشوی زمین و خشک کنی بطور همزمان
ساخت کمپانی IPC GANSOW ایتالیا
مناسب برای شستشوی سنگ ، سرامیک ، کفپوش ، اپوکسی ، بتون مسطح و ...


نکاتی که باید در انتخاب یک دستگاه زمین شوی(اسکرابر) در نظر گرفت عبارتند از :
1- متراژ کاری محیط مورد نظر جهت شستشو
2- محدودیت زمانی جهت نظافت محیط مورد نظر
3- امکان دسترسی به برق شهر و یا استفاده از باطری
با در نظر گرفتن موارد فوق و نظر به تمایل استفاده از موتورهای جلوبرنده در سیستم رانش دستگاه ها و یا استفاده از دستگاه های سرنشین دار جهت افزایش سرعت کار می توان انتخابی مناسب در خصوص مدل دستگاه مد نظر داشت

مطالب و مقالات شستشوی کف مجتمع های مسکونی

   ادامه ...

CT15B35

شستشوی کف مجتمع های مسکونی باطری دار

شستشوی کف مجتمع های مسکونی CT15B35 بدون سرنشین
شستشوی کف مجتمع های مسکونی CT15B35 مخزن آب 15 لیتری
شستشوی کف مجتمع های مسکونی CT15B35 پهنای شستشوی 35cm


 جزئیات

CT15C35

شستشوی کف مجتمع های مسکونی برقی

شستشوی کف مجتمع های مسکونی CT15C35 بدون سرنشین
شستشوی کف مجتمع های مسکونی CT15C35 مخزن آب 15 لیتری
شستشوی کف مجتمع های مسکونی CT15C35 پهنای شستشوی 35cm


 جزئیات

CT30B45

شستشوی کف مجتمع های مسکونی باطری دار

شستشوی کف مجتمع های مسکونی CT30B45 بدون سرنشین
شستشوی کف مجتمع های مسکونی CT30B45 مخزن آب 30 لیتری
شستشوی کف مجتمع های مسکونی CT30B45 پهنای شستشوی 45cm


 جزئیات

CT30C45

شستشوی کف مجتمع های مسکونی برقی

شستشوی کف مجتمع های مسکونی CT30C45 بدون سرنشین
شستشوی کف مجتمع های مسکونی CT30C45 مخزن آب 30 لیتری
شستشوی کف مجتمع های مسکونی CT30C45 پهنای شستشوی 45cm


 جزئیات

CT45B50

شستشوی کف مجتمع های مسکونی باطری دار

شستشوی کف مجتمع های مسکونی CT45B50 بدون سرنشین
شستشوی کف مجتمع های مسکونی CT45B50 مخزن آب 45 لیتری
شستشوی کف مجتمع های مسکونی CT45B50 پهنای شستشوی 50cm


 جزئیات

CT45C50

شستشوی کف مجتمع های مسکونی برقی

شستشوی کف مجتمع های مسکونی CT45C50 بدون سرنشین
شستشوی کف مجتمع های مسکونی CT45C50 مخزن آب 45 لیتری
شستشوی کف مجتمع های مسکونی CT45C50 پهنای شستشوی 50cm


 جزئیات

CT40B50

شستشوی کف مجتمع های مسکونی باطری دار

شستشوی کف مجتمع های مسکونی CT40B50 بدون سرنشین
شستشوی کف مجتمع های مسکونی CT40B50 مخزن آب 40 لیتری
شستشوی کف مجتمع های مسکونی CT40B50 پهنای شستشوی 50cm


 جزئیات

CT40C50

شستشوی کف مجتمع های مسکونی برقی

شستشوی کف مجتمع های مسکونی CT40C50 بدون سرنشین
شستشوی کف مجتمع های مسکونی CT40C50 مخزن آب 40 لیتری
شستشوی کف مجتمع های مسکونی CT40C50 پهنای شستشوی 50cm


 جزئیات

CT40B/C50

شستشوی کف مجتمع های مسکونی برقی/باطری دار

شستشوی کف مجتمع های مسکونی CT40B/C50 بدون سرنشین
شستشوی کف مجتمع های مسکونی CT40B/C50 مخزن آب 40 لیتری
شستشوی کف مجتمع های مسکونی CT40B/C50 پهنای شستشوی 50cm


 جزئیات

CT40BT50

شستشوی کف مجتمع های مسکونی باطری دار با موتور جلو برنده

شستشوی کف مجتمع های مسکونی CT40BT50 بدون سرنشین
شستشوی کف مجتمع های مسکونی CT40BT50 مخزن آب 40 لیتری
شستشوی کف مجتمع های مسکونی CT40BT50 پهنای شستشوی 50cm


 جزئیات

CT40B/CT50

شستشوی کف مجتمع های مسکونی برقی/باطری دار با موتور جلو برنده

شستشوی کف مجتمع های مسکونی CT40B/CT50 بدون سرنشین
شستشوی کف مجتمع های مسکونی CT40B/CT50 مخزن آب 40 لیتری
شستشوی کف مجتمع های مسکونی CT40B/CT50 پهنای شستشوی 50cm


 جزئیات

CT55B55

شستشوی کف مجتمع های مسکونی باطری دار

شستشوی کف مجتمع های مسکونی CT55B55 بدون سرنشین
شستشوی کف مجتمع های مسکونی CT55B55 مخزن آب 55 لیتری
شستشوی کف مجتمع های مسکونی CT55B55 پهنای شستشوی 55cm


 جزئیات

CT55C55

شستشوی کف مجتمع های مسکونی برقی

شستشوی کف مجتمع های مسکونی CT55C55 بدون سرنشین
شستشوی کف مجتمع های مسکونی CT55C55 مخزن آب 55 لیتری
شستشوی کف مجتمع های مسکونی CT55C55 پهنای شستشوی 55cm


 جزئیات

CT55B/CT60

شستشوی کف مجتمع های مسکونی برقی/باطری دار با موتور جلو برنده

شستشوی کف مجتمع های مسکونی CT55B/CT60 بدون سرنشین
شستشوی کف مجتمع های مسکونی CT55B/CT60 مخزن آب 55 لیتری
شستشوی کف مجتمع های مسکونی CT55B/CT60 پهنای شستشوی 60cm


 جزئیات

CT55BT60

شستشوی کف مجتمع های مسکونی باطری دار با موتور جلو برنده

شستشوی کف مجتمع های مسکونی CT55BT60 بدون سرنشین
شستشوی کف مجتمع های مسکونی CT55BT60 مخزن آب 55 لیتری
شستشوی کف مجتمع های مسکونی CT55BT60 پهنای شستشوی 60cm


 جزئیات

CT55CT60

شستشوی کف مجتمع های مسکونی برقی با موتور جلو برنده

شستشوی کف مجتمع های مسکونی CT55CT60 بدون سرنشین
شستشوی کف مجتمع های مسکونی CT55CT60 مخزن آب 55 لیتری
شستشوی کف مجتمع های مسکونی CT55CT60 پهنای شستشوی 60cm


 جزئیات

CT70BT70

شستشوی کف مجتمع های مسکونی باطری دار با موتور جلو برنده

شستشوی کف مجتمع های مسکونی CT70BT70 بدون سرنشین
شستشوی کف مجتمع های مسکونی CT70BT70 مخزن آب 70 لیتری
شستشوی کف مجتمع های مسکونی CT70BT70 پهنای شستشوی 70cm


 جزئیات

CT70CT70

شستشوی کف مجتمع های مسکونی برقی با موتور جلوبرنده

شستشوی کف مجتمع های مسکونی CT70CT70 بدون سرنشین
شستشوی کف مجتمع های مسکونی CT70CT70 مخزن آب 70 لیتری
شستشوی کف مجتمع های مسکونی CT70CT70 پهنای شستشوی 70cm


 جزئیات

CT70B/CT70

شستشوی کف مجتمع های مسکونی برقی/باطری دار با موتور جلو برنده

شستشوی کف مجتمع های مسکونی CT70B/CT70 بدون سرنشین
شستشوی کف مجتمع های مسکونی CT70B/CT70 مخزن آب 70 لیتری
شستشوی کف مجتمع های مسکونی CT70B/CT70 پهنای شستشوی 70cm


 جزئیات

CT90BT85

شستشوی کف مجتمع های مسکونی باطری دار با موتور جلو برنده

شستشوی کف مجتمع های مسکونی CT90BT85 بدون سرنشین
شستشوی کف مجتمع های مسکونی CT90BT85 مخزن آب 90 لیتری
شستشوی کف مجتمع های مسکونی CT90BT85 پهنای شستشوی 85cm


 جزئیات

CT100BT85

شستشوی کف مجتمع های مسکونی باطری دار با موتور جلو برنده

شستشوی کف مجتمع های مسکونی CT100BT85 بدون سرنشین
شستشوی کف مجتمع های مسکونی CT100BT85 مخزن آب 100 لیتری
شستشوی کف مجتمع های مسکونی CT100BT85 پهنای شستشوی 85cm


 جزئیات

ct70Rider

شستشوی کف مجتمع های مسکونی باطری دار با موتور جلو برنده

شستشوی کف مجتمع های مسکونی ct70Rider سرنشین دار
شستشوی کف مجتمع های مسکونی ct70Rider مخزن آب 70 لیتری
شستشوی کف مجتمع های مسکونی ct70Rider پهنای شستشوی 70cm


 جزئیات

CT80BT55

شستشوی کف مجتمع های مسکونی باطری دار با موتور جلو برنده

شستشوی کف مجتمع های مسکونی CT80BT55 سرنشین دار
شستشوی کف مجتمع های مسکونی CT80BT55 مخزن آب 80 لیتری
شستشوی کف مجتمع های مسکونی CT80BT55 پهنای شستشوی 55cm


 جزئیات

CT80BT70

شستشوی کف مجتمع های مسکونی باطری دار با موتور جلو برنده

شستشوی کف مجتمع های مسکونی CT80BT70 سرنشین دار
شستشوی کف مجتمع های مسکونی CT80BT70 مخزن آب 80 لیتری
شستشوی کف مجتمع های مسکونی CT80BT70 پهنای شستشوی 70cm


 جزئیات

CT110BT85

شستشوی کف مجتمع های مسکونی باطری دار با موتور جلو برنده

شستشوی کف مجتمع های مسکونی CT110BT85 سرنشین دار
شستشوی کف مجتمع های مسکونی CT110BT85 مخزن آب 110 لیتری
شستشوی کف مجتمع های مسکونی CT110BT85 پهنای شستشوی 85cm


 جزئیات

CT160BT95

شستشوی کف مجتمع های مسکونی باطری دار با موتور جلو برنده

شستشوی کف مجتمع های مسکونی CT160BT95 سرنشین دار
شستشوی کف مجتمع های مسکونی CT160BT95 مخزن آب 160 لیتری
شستشوی کف مجتمع های مسکونی CT160BT95 پهنای شستشوی 95cm


 جزئیات

CT230BT105

شستشوی کف مجتمع های مسکونی باطری دار با موتور جلو برنده

شستشوی کف مجتمع های مسکونی CT230BT105 سرنشین دار
شستشوی کف مجتمع های مسکونی CT230BT105 مخزن آب 230 لیتری
شستشوی کف مجتمع های مسکونی CT230BT105 پهنای شستشوی 105cm


 جزئیات
تلفن شرکت

8 - 88535444 (021)

تلفن همراه شرکت

1399240 (0912)

لینک های دسترسی سریع falamakmachine.com facebook page falamakmachine.com twitter page falamakmachine.com google plus page falamakmachine.com youtube page falamakmachine.com instagram page falamakmachine.com aparat page falamakmachine.com namasha page falamakmachine.com rss page

تلفن : 8 - 02188535444
فکس : 02188747810
email : famacoiran@yahoo.com
آدرس : تهران - خ سهروردی شمالی - کوچه تهمتن - پلاک 6 - واحد 20