اسکرابر راننده دار

اسکرابر راننده دار در 26 مدل مختلف بدون راننده و با راننده
طبقه بندی بر اساس حجم مخزن،عرض برس،عرض خشک کنی و راندمان کاری
دارای قابلیت شستشوی زمین و خشک کنی بطور همزمان
ساخت کمپانی IPC GANSOW ایتالیا
مناسب برای شستشوی سنگ ، سرامیک ، کفپوش ، اپوکسی ، بتون مسطح و ...


نکاتی که باید در انتخاب یک دستگاه زمین شوی(اسکرابر) در نظر گرفت عبارتند از :
1- متراژ کاری محیط مورد نظر جهت شستشو
2- محدودیت زمانی جهت نظافت محیط مورد نظر
3- امکان دسترسی به برق شهر و یا استفاده از باطری
با در نظر گرفتن موارد فوق و نظر به تمایل استفاده از موتورهای جلوبرنده در سیستم رانش دستگاه ها و یا استفاده از دستگاه های سرنشین دار جهت افزایش سرعت کار می توان انتخابی مناسب در خصوص مدل دستگاه مد نظر داشت

مطالب و مقالات اسکرابر راننده دار

   ادامه ...

CT15B35

اسکرابر راننده دار باطری دار

اسکرابر راننده دار CT15B35 بدون سرنشین
اسکرابر راننده دار CT15B35 مخزن آب 15 لیتری
اسکرابر راننده دار CT15B35 پهنای شستشوی 35cm


 جزئیات

CT15C35

اسکرابر راننده دار برقی

اسکرابر راننده دار CT15C35 بدون سرنشین
اسکرابر راننده دار CT15C35 مخزن آب 15 لیتری
اسکرابر راننده دار CT15C35 پهنای شستشوی 35cm


 جزئیات

CT30B45

اسکرابر راننده دار باطری دار

اسکرابر راننده دار CT30B45 بدون سرنشین
اسکرابر راننده دار CT30B45 مخزن آب 30 لیتری
اسکرابر راننده دار CT30B45 پهنای شستشوی 45cm


 جزئیات

CT30C45

اسکرابر راننده دار برقی

اسکرابر راننده دار CT30C45 بدون سرنشین
اسکرابر راننده دار CT30C45 مخزن آب 30 لیتری
اسکرابر راننده دار CT30C45 پهنای شستشوی 45cm


 جزئیات

CT45B50

اسکرابر راننده دار باطری دار

اسکرابر راننده دار CT45B50 بدون سرنشین
اسکرابر راننده دار CT45B50 مخزن آب 45 لیتری
اسکرابر راننده دار CT45B50 پهنای شستشوی 50cm


 جزئیات

CT45C50

اسکرابر راننده دار برقی

اسکرابر راننده دار CT45C50 بدون سرنشین
اسکرابر راننده دار CT45C50 مخزن آب 45 لیتری
اسکرابر راننده دار CT45C50 پهنای شستشوی 50cm


 جزئیات

CT40B50

اسکرابر راننده دار باطری دار

اسکرابر راننده دار CT40B50 بدون سرنشین
اسکرابر راننده دار CT40B50 مخزن آب 40 لیتری
اسکرابر راننده دار CT40B50 پهنای شستشوی 50cm


 جزئیات

CT40C50

اسکرابر راننده دار برقی

اسکرابر راننده دار CT40C50 بدون سرنشین
اسکرابر راننده دار CT40C50 مخزن آب 40 لیتری
اسکرابر راننده دار CT40C50 پهنای شستشوی 50cm


 جزئیات

CT40B/C50

اسکرابر راننده دار برقی/باطری دار

اسکرابر راننده دار CT40B/C50 بدون سرنشین
اسکرابر راننده دار CT40B/C50 مخزن آب 40 لیتری
اسکرابر راننده دار CT40B/C50 پهنای شستشوی 50cm


 جزئیات

CT40BT50

اسکرابر راننده دار باطری دار با موتور جلو برنده

اسکرابر راننده دار CT40BT50 بدون سرنشین
اسکرابر راننده دار CT40BT50 مخزن آب 40 لیتری
اسکرابر راننده دار CT40BT50 پهنای شستشوی 50cm


 جزئیات

CT40B/CT50

اسکرابر راننده دار برقی/باطری دار با موتور جلو برنده

اسکرابر راننده دار CT40B/CT50 بدون سرنشین
اسکرابر راننده دار CT40B/CT50 مخزن آب 40 لیتری
اسکرابر راننده دار CT40B/CT50 پهنای شستشوی 50cm


 جزئیات

CT55B55

اسکرابر راننده دار باطری دار

اسکرابر راننده دار CT55B55 بدون سرنشین
اسکرابر راننده دار CT55B55 مخزن آب 55 لیتری
اسکرابر راننده دار CT55B55 پهنای شستشوی 55cm


 جزئیات

CT55C55

اسکرابر راننده دار برقی

اسکرابر راننده دار CT55C55 بدون سرنشین
اسکرابر راننده دار CT55C55 مخزن آب 55 لیتری
اسکرابر راننده دار CT55C55 پهنای شستشوی 55cm


 جزئیات

CT55B/CT60

اسکرابر راننده دار برقی/باطری دار با موتور جلو برنده

اسکرابر راننده دار CT55B/CT60 بدون سرنشین
اسکرابر راننده دار CT55B/CT60 مخزن آب 55 لیتری
اسکرابر راننده دار CT55B/CT60 پهنای شستشوی 60cm


 جزئیات

CT55BT60

اسکرابر راننده دار باطری دار با موتور جلو برنده

اسکرابر راننده دار CT55BT60 بدون سرنشین
اسکرابر راننده دار CT55BT60 مخزن آب 55 لیتری
اسکرابر راننده دار CT55BT60 پهنای شستشوی 60cm


 جزئیات

CT55CT60

اسکرابر راننده دار برقی با موتور جلو برنده

اسکرابر راننده دار CT55CT60 بدون سرنشین
اسکرابر راننده دار CT55CT60 مخزن آب 55 لیتری
اسکرابر راننده دار CT55CT60 پهنای شستشوی 60cm


 جزئیات

CT70BT70

اسکرابر راننده دار باطری دار با موتور جلو برنده

اسکرابر راننده دار CT70BT70 بدون سرنشین
اسکرابر راننده دار CT70BT70 مخزن آب 70 لیتری
اسکرابر راننده دار CT70BT70 پهنای شستشوی 70cm


 جزئیات

CT70CT70

اسکرابر راننده دار برقی با موتور جلوبرنده

اسکرابر راننده دار CT70CT70 بدون سرنشین
اسکرابر راننده دار CT70CT70 مخزن آب 70 لیتری
اسکرابر راننده دار CT70CT70 پهنای شستشوی 70cm


 جزئیات

CT70B/CT70

اسکرابر راننده دار برقی/باطری دار با موتور جلو برنده

اسکرابر راننده دار CT70B/CT70 بدون سرنشین
اسکرابر راننده دار CT70B/CT70 مخزن آب 70 لیتری
اسکرابر راننده دار CT70B/CT70 پهنای شستشوی 70cm


 جزئیات

CT90BT85

اسکرابر راننده دار باطری دار با موتور جلو برنده

اسکرابر راننده دار CT90BT85 بدون سرنشین
اسکرابر راننده دار CT90BT85 مخزن آب 90 لیتری
اسکرابر راننده دار CT90BT85 پهنای شستشوی 85cm


 جزئیات

CT100BT85

اسکرابر راننده دار باطری دار با موتور جلو برنده

اسکرابر راننده دار CT100BT85 بدون سرنشین
اسکرابر راننده دار CT100BT85 مخزن آب 100 لیتری
اسکرابر راننده دار CT100BT85 پهنای شستشوی 85cm


 جزئیات

ct70Rider

اسکرابر راننده دار باطری دار با موتور جلو برنده

اسکرابر راننده دار ct70Rider سرنشین دار
اسکرابر راننده دار ct70Rider مخزن آب 70 لیتری
اسکرابر راننده دار ct70Rider پهنای شستشوی 70cm


 جزئیات

CT80BT55

اسکرابر راننده دار باطری دار با موتور جلو برنده

اسکرابر راننده دار CT80BT55 سرنشین دار
اسکرابر راننده دار CT80BT55 مخزن آب 80 لیتری
اسکرابر راننده دار CT80BT55 پهنای شستشوی 55cm


 جزئیات

CT80BT70

اسکرابر راننده دار باطری دار با موتور جلو برنده

اسکرابر راننده دار CT80BT70 سرنشین دار
اسکرابر راننده دار CT80BT70 مخزن آب 80 لیتری
اسکرابر راننده دار CT80BT70 پهنای شستشوی 70cm


 جزئیات

CT110BT85

اسکرابر راننده دار باطری دار با موتور جلو برنده

اسکرابر راننده دار CT110BT85 سرنشین دار
اسکرابر راننده دار CT110BT85 مخزن آب 110 لیتری
اسکرابر راننده دار CT110BT85 پهنای شستشوی 85cm


 جزئیات

CT160BT95

اسکرابر راننده دار باطری دار با موتور جلو برنده

اسکرابر راننده دار CT160BT95 سرنشین دار
اسکرابر راننده دار CT160BT95 مخزن آب 160 لیتری
اسکرابر راننده دار CT160BT95 پهنای شستشوی 95cm


 جزئیات

CT230BT105

اسکرابر راننده دار باطری دار با موتور جلو برنده

اسکرابر راننده دار CT230BT105 سرنشین دار
اسکرابر راننده دار CT230BT105 مخزن آب 230 لیتری
اسکرابر راننده دار CT230BT105 پهنای شستشوی 105cm


 جزئیات
تلفن شرکت

8 - 88535444 (021)

تلفن همراه شرکت

1399240 (0912)

لینک های دسترسی سریع falamakmachine.com facebook page falamakmachine.com twitter page falamakmachine.com google plus page falamakmachine.com youtube page falamakmachine.com instagram page falamakmachine.com aparat page falamakmachine.com namasha page falamakmachine.com rss page

تلفن : 8 - 02188535444
فکس : 02188747810
email : famacoiran@yahoo.com
آدرس : تهران - خ سهروردی شمالی - کوچه تهمتن - پلاک 6 - واحد 20