دستگاه نظافت صنعتی

دستگاه نظافت صنعتی در 26 مدل مختلف بدون راننده و با راننده
طبقه بندی بر اساس حجم مخزن،عرض برس،عرض خشک کنی و راندمان کاری
دارای قابلیت شستشوی زمین و خشک کنی بطور همزمان
ساخت کمپانی IPC GANSOW ایتالیا
مناسب برای شستشوی سنگ ، سرامیک ، کفپوش ، اپوکسی ، بتون مسطح و ...


نکاتی که باید در انتخاب یک دستگاه زمین شوی(اسکرابر) در نظر گرفت عبارتند از :
1- متراژ کاری محیط مورد نظر جهت شستشو
2- محدودیت زمانی جهت نظافت محیط مورد نظر
3- امکان دسترسی به برق شهر و یا استفاده از باطری
با در نظر گرفتن موارد فوق و نظر به تمایل استفاده از موتورهای جلوبرنده در سیستم رانش دستگاه ها و یا استفاده از دستگاه های سرنشین دار جهت افزایش سرعت کار می توان انتخابی مناسب در خصوص مدل دستگاه مد نظر داشت

مطالب و مقالات دستگاه نظافت صنعتی

   ادامه ...

CT15B35

دستگاه نظافت صنعتی باطری دار

دستگاه نظافت صنعتی CT15B35 بدون سرنشین
دستگاه نظافت صنعتی CT15B35 مخزن آب 15 لیتری
دستگاه نظافت صنعتی CT15B35 پهنای شستشوی 35cm


 جزئیات

CT15C35

دستگاه نظافت صنعتی برقی

دستگاه نظافت صنعتی CT15C35 بدون سرنشین
دستگاه نظافت صنعتی CT15C35 مخزن آب 15 لیتری
دستگاه نظافت صنعتی CT15C35 پهنای شستشوی 35cm


 جزئیات

CT30B45

دستگاه نظافت صنعتی باطری دار

دستگاه نظافت صنعتی CT30B45 بدون سرنشین
دستگاه نظافت صنعتی CT30B45 مخزن آب 30 لیتری
دستگاه نظافت صنعتی CT30B45 پهنای شستشوی 45cm


 جزئیات

CT30C45

دستگاه نظافت صنعتی برقی

دستگاه نظافت صنعتی CT30C45 بدون سرنشین
دستگاه نظافت صنعتی CT30C45 مخزن آب 30 لیتری
دستگاه نظافت صنعتی CT30C45 پهنای شستشوی 45cm


 جزئیات

CT45B50

دستگاه نظافت صنعتی باطری دار

دستگاه نظافت صنعتی CT45B50 بدون سرنشین
دستگاه نظافت صنعتی CT45B50 مخزن آب 45 لیتری
دستگاه نظافت صنعتی CT45B50 پهنای شستشوی 50cm


 جزئیات

CT45C50

دستگاه نظافت صنعتی برقی

دستگاه نظافت صنعتی CT45C50 بدون سرنشین
دستگاه نظافت صنعتی CT45C50 مخزن آب 45 لیتری
دستگاه نظافت صنعتی CT45C50 پهنای شستشوی 50cm


 جزئیات

CT40B50

دستگاه نظافت صنعتی باطری دار

دستگاه نظافت صنعتی CT40B50 بدون سرنشین
دستگاه نظافت صنعتی CT40B50 مخزن آب 40 لیتری
دستگاه نظافت صنعتی CT40B50 پهنای شستشوی 50cm


 جزئیات

CT40C50

دستگاه نظافت صنعتی برقی

دستگاه نظافت صنعتی CT40C50 بدون سرنشین
دستگاه نظافت صنعتی CT40C50 مخزن آب 40 لیتری
دستگاه نظافت صنعتی CT40C50 پهنای شستشوی 50cm


 جزئیات

CT40B/C50

دستگاه نظافت صنعتی برقی/باطری دار

دستگاه نظافت صنعتی CT40B/C50 بدون سرنشین
دستگاه نظافت صنعتی CT40B/C50 مخزن آب 40 لیتری
دستگاه نظافت صنعتی CT40B/C50 پهنای شستشوی 50cm


 جزئیات

CT40BT50

دستگاه نظافت صنعتی باطری دار با موتور جلو برنده

دستگاه نظافت صنعتی CT40BT50 بدون سرنشین
دستگاه نظافت صنعتی CT40BT50 مخزن آب 40 لیتری
دستگاه نظافت صنعتی CT40BT50 پهنای شستشوی 50cm


 جزئیات

CT40B/CT50

دستگاه نظافت صنعتی برقی/باطری دار با موتور جلو برنده

دستگاه نظافت صنعتی CT40B/CT50 بدون سرنشین
دستگاه نظافت صنعتی CT40B/CT50 مخزن آب 40 لیتری
دستگاه نظافت صنعتی CT40B/CT50 پهنای شستشوی 50cm


 جزئیات

CT55B55

دستگاه نظافت صنعتی باطری دار

دستگاه نظافت صنعتی CT55B55 بدون سرنشین
دستگاه نظافت صنعتی CT55B55 مخزن آب 55 لیتری
دستگاه نظافت صنعتی CT55B55 پهنای شستشوی 55cm


 جزئیات

CT55C55

دستگاه نظافت صنعتی برقی

دستگاه نظافت صنعتی CT55C55 بدون سرنشین
دستگاه نظافت صنعتی CT55C55 مخزن آب 55 لیتری
دستگاه نظافت صنعتی CT55C55 پهنای شستشوی 55cm


 جزئیات

CT55B/CT60

دستگاه نظافت صنعتی برقی/باطری دار با موتور جلو برنده

دستگاه نظافت صنعتی CT55B/CT60 بدون سرنشین
دستگاه نظافت صنعتی CT55B/CT60 مخزن آب 55 لیتری
دستگاه نظافت صنعتی CT55B/CT60 پهنای شستشوی 60cm


 جزئیات

CT55BT60

دستگاه نظافت صنعتی باطری دار با موتور جلو برنده

دستگاه نظافت صنعتی CT55BT60 بدون سرنشین
دستگاه نظافت صنعتی CT55BT60 مخزن آب 55 لیتری
دستگاه نظافت صنعتی CT55BT60 پهنای شستشوی 60cm


 جزئیات

CT55CT60

دستگاه نظافت صنعتی برقی با موتور جلو برنده

دستگاه نظافت صنعتی CT55CT60 بدون سرنشین
دستگاه نظافت صنعتی CT55CT60 مخزن آب 55 لیتری
دستگاه نظافت صنعتی CT55CT60 پهنای شستشوی 60cm


 جزئیات

CT70BT70

دستگاه نظافت صنعتی باطری دار با موتور جلو برنده

دستگاه نظافت صنعتی CT70BT70 بدون سرنشین
دستگاه نظافت صنعتی CT70BT70 مخزن آب 70 لیتری
دستگاه نظافت صنعتی CT70BT70 پهنای شستشوی 70cm


 جزئیات

CT70CT70

دستگاه نظافت صنعتی برقی با موتور جلوبرنده

دستگاه نظافت صنعتی CT70CT70 بدون سرنشین
دستگاه نظافت صنعتی CT70CT70 مخزن آب 70 لیتری
دستگاه نظافت صنعتی CT70CT70 پهنای شستشوی 70cm


 جزئیات

CT70B/CT70

دستگاه نظافت صنعتی برقی/باطری دار با موتور جلو برنده

دستگاه نظافت صنعتی CT70B/CT70 بدون سرنشین
دستگاه نظافت صنعتی CT70B/CT70 مخزن آب 70 لیتری
دستگاه نظافت صنعتی CT70B/CT70 پهنای شستشوی 70cm


 جزئیات

CT90BT85

دستگاه نظافت صنعتی باطری دار با موتور جلو برنده

دستگاه نظافت صنعتی CT90BT85 بدون سرنشین
دستگاه نظافت صنعتی CT90BT85 مخزن آب 90 لیتری
دستگاه نظافت صنعتی CT90BT85 پهنای شستشوی 85cm


 جزئیات

CT100BT85

دستگاه نظافت صنعتی باطری دار با موتور جلو برنده

دستگاه نظافت صنعتی CT100BT85 بدون سرنشین
دستگاه نظافت صنعتی CT100BT85 مخزن آب 100 لیتری
دستگاه نظافت صنعتی CT100BT85 پهنای شستشوی 85cm


 جزئیات

ct70Rider

دستگاه نظافت صنعتی باطری دار با موتور جلو برنده

دستگاه نظافت صنعتی ct70Rider سرنشین دار
دستگاه نظافت صنعتی ct70Rider مخزن آب 70 لیتری
دستگاه نظافت صنعتی ct70Rider پهنای شستشوی 70cm


 جزئیات

CT80BT55

دستگاه نظافت صنعتی باطری دار با موتور جلو برنده

دستگاه نظافت صنعتی CT80BT55 سرنشین دار
دستگاه نظافت صنعتی CT80BT55 مخزن آب 80 لیتری
دستگاه نظافت صنعتی CT80BT55 پهنای شستشوی 55cm


 جزئیات

CT80BT70

دستگاه نظافت صنعتی باطری دار با موتور جلو برنده

دستگاه نظافت صنعتی CT80BT70 سرنشین دار
دستگاه نظافت صنعتی CT80BT70 مخزن آب 80 لیتری
دستگاه نظافت صنعتی CT80BT70 پهنای شستشوی 70cm


 جزئیات

CT110BT85

دستگاه نظافت صنعتی باطری دار با موتور جلو برنده

دستگاه نظافت صنعتی CT110BT85 سرنشین دار
دستگاه نظافت صنعتی CT110BT85 مخزن آب 110 لیتری
دستگاه نظافت صنعتی CT110BT85 پهنای شستشوی 85cm


 جزئیات

CT160BT95

دستگاه نظافت صنعتی باطری دار با موتور جلو برنده

دستگاه نظافت صنعتی CT160BT95 سرنشین دار
دستگاه نظافت صنعتی CT160BT95 مخزن آب 160 لیتری
دستگاه نظافت صنعتی CT160BT95 پهنای شستشوی 95cm


 جزئیات

CT230BT105

دستگاه نظافت صنعتی باطری دار با موتور جلو برنده

دستگاه نظافت صنعتی CT230BT105 سرنشین دار
دستگاه نظافت صنعتی CT230BT105 مخزن آب 230 لیتری
دستگاه نظافت صنعتی CT230BT105 پهنای شستشوی 105cm


 جزئیات
تلفن شرکت

8 - 88535444 (021)

تلفن همراه شرکت

1399240 (0912)

لینک های دسترسی سریع falamakmachine.com facebook page falamakmachine.com twitter page falamakmachine.com google plus page falamakmachine.com youtube page falamakmachine.com instagram page falamakmachine.com aparat page falamakmachine.com namasha page falamakmachine.com rss page

تلفن : 8 - 02188535444
فکس : 02188747810
email : famacoiran@yahoo.com
آدرس : تهران - خ سهروردی شمالی - کوچه تهمتن - پلاک 6 - واحد 20