شستشوی اپوکسی

شستشوی اپوکسی در 26 مدل مختلف بدون راننده و با راننده
طبقه بندی بر اساس حجم مخزن،عرض برس،عرض خشک کنی و راندمان کاری
دارای قابلیت شستشوی زمین و خشک کنی بطور همزمان
ساخت کمپانی IPC GANSOW ایتالیا
مناسب برای شستشوی سنگ ، سرامیک ، کفپوش ، اپوکسی ، بتون مسطح و ...


نکاتی که باید در انتخاب یک دستگاه زمین شوی(اسکرابر) در نظر گرفت عبارتند از :
1- متراژ کاری محیط مورد نظر جهت شستشو
2- محدودیت زمانی جهت نظافت محیط مورد نظر
3- امکان دسترسی به برق شهر و یا استفاده از باطری
با در نظر گرفتن موارد فوق و نظر به تمایل استفاده از موتورهای جلوبرنده در سیستم رانش دستگاه ها و یا استفاده از دستگاه های سرنشین دار جهت افزایش سرعت کار می توان انتخابی مناسب در خصوص مدل دستگاه مد نظر داشت

مطالب و مقالات شستشوی اپوکسی

   ادامه ...

CT15B35

شستشوی اپوکسی باطری دار

شستشوی اپوکسی CT15B35 بدون سرنشین
شستشوی اپوکسی CT15B35 مخزن آب 15 لیتری
شستشوی اپوکسی CT15B35 پهنای شستشوی 35cm


 جزئیات

CT15C35

شستشوی اپوکسی برقی

شستشوی اپوکسی CT15C35 بدون سرنشین
شستشوی اپوکسی CT15C35 مخزن آب 15 لیتری
شستشوی اپوکسی CT15C35 پهنای شستشوی 35cm


 جزئیات

CT30B45

شستشوی اپوکسی باطری دار

شستشوی اپوکسی CT30B45 بدون سرنشین
شستشوی اپوکسی CT30B45 مخزن آب 30 لیتری
شستشوی اپوکسی CT30B45 پهنای شستشوی 45cm


 جزئیات

CT30C45

شستشوی اپوکسی برقی

شستشوی اپوکسی CT30C45 بدون سرنشین
شستشوی اپوکسی CT30C45 مخزن آب 30 لیتری
شستشوی اپوکسی CT30C45 پهنای شستشوی 45cm


 جزئیات

CT45B50

شستشوی اپوکسی باطری دار

شستشوی اپوکسی CT45B50 بدون سرنشین
شستشوی اپوکسی CT45B50 مخزن آب 45 لیتری
شستشوی اپوکسی CT45B50 پهنای شستشوی 50cm


 جزئیات

CT45C50

شستشوی اپوکسی برقی

شستشوی اپوکسی CT45C50 بدون سرنشین
شستشوی اپوکسی CT45C50 مخزن آب 45 لیتری
شستشوی اپوکسی CT45C50 پهنای شستشوی 50cm


 جزئیات

CT40B50

شستشوی اپوکسی باطری دار

شستشوی اپوکسی CT40B50 بدون سرنشین
شستشوی اپوکسی CT40B50 مخزن آب 40 لیتری
شستشوی اپوکسی CT40B50 پهنای شستشوی 50cm


 جزئیات

CT40C50

شستشوی اپوکسی برقی

شستشوی اپوکسی CT40C50 بدون سرنشین
شستشوی اپوکسی CT40C50 مخزن آب 40 لیتری
شستشوی اپوکسی CT40C50 پهنای شستشوی 50cm


 جزئیات

CT40B/C50

شستشوی اپوکسی برقی/باطری دار

شستشوی اپوکسی CT40B/C50 بدون سرنشین
شستشوی اپوکسی CT40B/C50 مخزن آب 40 لیتری
شستشوی اپوکسی CT40B/C50 پهنای شستشوی 50cm


 جزئیات

CT40BT50

شستشوی اپوکسی باطری دار با موتور جلو برنده

شستشوی اپوکسی CT40BT50 بدون سرنشین
شستشوی اپوکسی CT40BT50 مخزن آب 40 لیتری
شستشوی اپوکسی CT40BT50 پهنای شستشوی 50cm


 جزئیات

CT40B/CT50

شستشوی اپوکسی برقی/باطری دار با موتور جلو برنده

شستشوی اپوکسی CT40B/CT50 بدون سرنشین
شستشوی اپوکسی CT40B/CT50 مخزن آب 40 لیتری
شستشوی اپوکسی CT40B/CT50 پهنای شستشوی 50cm


 جزئیات

CT55B55

شستشوی اپوکسی باطری دار

شستشوی اپوکسی CT55B55 بدون سرنشین
شستشوی اپوکسی CT55B55 مخزن آب 55 لیتری
شستشوی اپوکسی CT55B55 پهنای شستشوی 55cm


 جزئیات

CT55C55

شستشوی اپوکسی برقی

شستشوی اپوکسی CT55C55 بدون سرنشین
شستشوی اپوکسی CT55C55 مخزن آب 55 لیتری
شستشوی اپوکسی CT55C55 پهنای شستشوی 55cm


 جزئیات

CT55B/CT60

شستشوی اپوکسی برقی/باطری دار با موتور جلو برنده

شستشوی اپوکسی CT55B/CT60 بدون سرنشین
شستشوی اپوکسی CT55B/CT60 مخزن آب 55 لیتری
شستشوی اپوکسی CT55B/CT60 پهنای شستشوی 60cm


 جزئیات

CT55BT60

شستشوی اپوکسی باطری دار با موتور جلو برنده

شستشوی اپوکسی CT55BT60 بدون سرنشین
شستشوی اپوکسی CT55BT60 مخزن آب 55 لیتری
شستشوی اپوکسی CT55BT60 پهنای شستشوی 60cm


 جزئیات

CT55CT60

شستشوی اپوکسی برقی با موتور جلو برنده

شستشوی اپوکسی CT55CT60 بدون سرنشین
شستشوی اپوکسی CT55CT60 مخزن آب 55 لیتری
شستشوی اپوکسی CT55CT60 پهنای شستشوی 60cm


 جزئیات

CT70BT70

شستشوی اپوکسی باطری دار با موتور جلو برنده

شستشوی اپوکسی CT70BT70 بدون سرنشین
شستشوی اپوکسی CT70BT70 مخزن آب 70 لیتری
شستشوی اپوکسی CT70BT70 پهنای شستشوی 70cm


 جزئیات

CT70CT70

شستشوی اپوکسی برقی با موتور جلوبرنده

شستشوی اپوکسی CT70CT70 بدون سرنشین
شستشوی اپوکسی CT70CT70 مخزن آب 70 لیتری
شستشوی اپوکسی CT70CT70 پهنای شستشوی 70cm


 جزئیات

CT70B/CT70

شستشوی اپوکسی برقی/باطری دار با موتور جلو برنده

شستشوی اپوکسی CT70B/CT70 بدون سرنشین
شستشوی اپوکسی CT70B/CT70 مخزن آب 70 لیتری
شستشوی اپوکسی CT70B/CT70 پهنای شستشوی 70cm


 جزئیات

CT90BT85

شستشوی اپوکسی باطری دار با موتور جلو برنده

شستشوی اپوکسی CT90BT85 بدون سرنشین
شستشوی اپوکسی CT90BT85 مخزن آب 90 لیتری
شستشوی اپوکسی CT90BT85 پهنای شستشوی 85cm


 جزئیات

CT100BT85

شستشوی اپوکسی باطری دار با موتور جلو برنده

شستشوی اپوکسی CT100BT85 بدون سرنشین
شستشوی اپوکسی CT100BT85 مخزن آب 100 لیتری
شستشوی اپوکسی CT100BT85 پهنای شستشوی 85cm


 جزئیات

ct70Rider

شستشوی اپوکسی باطری دار با موتور جلو برنده

شستشوی اپوکسی ct70Rider سرنشین دار
شستشوی اپوکسی ct70Rider مخزن آب 70 لیتری
شستشوی اپوکسی ct70Rider پهنای شستشوی 70cm


 جزئیات

CT80BT55

شستشوی اپوکسی باطری دار با موتور جلو برنده

شستشوی اپوکسی CT80BT55 سرنشین دار
شستشوی اپوکسی CT80BT55 مخزن آب 80 لیتری
شستشوی اپوکسی CT80BT55 پهنای شستشوی 55cm


 جزئیات

CT80BT70

شستشوی اپوکسی باطری دار با موتور جلو برنده

شستشوی اپوکسی CT80BT70 سرنشین دار
شستشوی اپوکسی CT80BT70 مخزن آب 80 لیتری
شستشوی اپوکسی CT80BT70 پهنای شستشوی 70cm


 جزئیات

CT110BT85

شستشوی اپوکسی باطری دار با موتور جلو برنده

شستشوی اپوکسی CT110BT85 سرنشین دار
شستشوی اپوکسی CT110BT85 مخزن آب 110 لیتری
شستشوی اپوکسی CT110BT85 پهنای شستشوی 85cm


 جزئیات

CT160BT95

شستشوی اپوکسی باطری دار با موتور جلو برنده

شستشوی اپوکسی CT160BT95 سرنشین دار
شستشوی اپوکسی CT160BT95 مخزن آب 160 لیتری
شستشوی اپوکسی CT160BT95 پهنای شستشوی 95cm


 جزئیات

CT230BT105

شستشوی اپوکسی باطری دار با موتور جلو برنده

شستشوی اپوکسی CT230BT105 سرنشین دار
شستشوی اپوکسی CT230BT105 مخزن آب 230 لیتری
شستشوی اپوکسی CT230BT105 پهنای شستشوی 105cm


 جزئیات
تلفن شرکت

8 - 88535444 (021)

تلفن همراه شرکت

1399240 (0912)

لینک های دسترسی سریع falamakmachine.com facebook page falamakmachine.com twitter page falamakmachine.com google plus page falamakmachine.com youtube page falamakmachine.com instagram page falamakmachine.com aparat page falamakmachine.com namasha page falamakmachine.com rss page

تلفن : 8 - 02188535444
فکس : 02188747810
email : famacoiran@yahoo.com
آدرس : تهران - خ سهروردی شمالی - کوچه تهمتن - پلاک 6 - واحد 20