سلام برای ارتباط با ما کلیک کنید

مطالب

تفکیک دستگاه های اسکرابر بر حسب نوع کاربرد آنها

دستگاه های اسکرابر دستگاه های نظافت صنعتی هستند که از آنها جهت نظافت و شستشو انواع مختلف سطوح بهره گرفته می شود.
دستگاه های اسکرابر را بر حسب نوع کاربردی که دارند به دو گروه اسکرابر دستی و اسکرابر خودرویی تقسیم می شود.
کاربر دستگاه های اسکرابر دستی در محیط هایی است که وسعت کمی دارند و یا اینکه در آن محیط ابزار و وسایل زیادی وجود دارد.
کاربرد دستگاه های اسکرابر خودرویی هم در محیط هایی می باشد که آن محیط ها یا خیلی بزرگ هستند که نظافت آنها امری زمان بر است و برای ایجاد سرعت عمل در انجام کار ها از دستگاهی استفاده می شود که اندازه بزرگتر ی داشته باشد که بتواند با سرعت بالاتری محیط را نظافت کند.

دسترسی سریع به محصولات

دسترسی سریع به محصولات