مطالب

کاربرد اسکرابر در بیمارستان ها

امروزه با توجه به پیشرفت صنایع و مکانیزه شدن فرآیند شستشو اکثر ارگانها و سازمانهای بزرگ روی به استفاده از ماشین آلات صنعتی شستشو آورده اند .
کاربرد اسکرابرها در بیمارستانها و مراکز درمانی بیش از هر ارگان دیگری ضروری بوده و جزء ملزومات تجهیز اینگونه سازمان ها می باشد . از آنجاییکه در اینگونه سازمانها بهداشت و نظافت کف سالن ها و دیگر محیط ها جزء اولویت های کاری سازمانی محسوب شده و از آنجاییکه شیوه های سنتی تنها به جابجایی آلودگی کمک کرده و هیچ تأثیری در از بین بردن آلودگی ندارد روز به روز احساس نیاز به استفاده از اینگونه دستگاهها بیشتر می شود .
شیوه کاری دستگاههای مکانیزه شستشو ارتباط مستقیمی با افزایش سطح کیفی نظافت بیمارستانها داشته و کمک شایانی به حذف و برداشتن هرگونه آلودگی و یا آلاینده از روی زمین می کند .

دسترسی سریع به محصولات

دسترسی سریع به محصولات