مطالب

مقایسه کارکرد دستگاههای اسکرابر در قیاس با شیوه های سنتی

دستگاههای نظافت مکانیزه در قیاس با شیوه های سنتی از مزایای متعددی برخوردار می باشند که این مزایا سبب شده تا ارگانها و مجموعه های مختلف رو به شیوه های نوین صنعت شستشو بیاورند .
از آنجاییکه استفاده از شیوه های سنتی مثل استفاده از تی و ......تنها موجب جابجایی آلودگی بر روی زمین می شود و نیز هیچ تأثیری در برداشتن آلودگی از روی زمین ندارد ، این روزها دستگاههای مکانیزه شستشو سهم زیادی در بازار را از آن خود کرده و نیز موجب فراموشی سیستم های سنتی شده اند .
با توجه به سیستم کاری دستگاههای اسکرابر و با توجه به استفاده از سیستم های وکیوم در ساختار دستگاه آلودگی بطور کامل از روی زمین برداشته شده و سبب افزایش سطح کیفی بهداشت سالن ها شده است .

دسترسی سریع به محصولات

دسترسی سریع به محصولات