سلام برای ارتباط با ما کلیک کنید

مطالب

دستگاه جاروبرقی صنعتی

دستگاه جاروبرقی صنعتی یکی از دستگاه های نظافت صنعتی است که از آن برای نظافت و مکش انواع زباله ها استفاده می شود.
دستگاه های جاروبرقی صنعتی از نظر نوع مکش به چند دسته تقسیم می شوند.
در برخی از دستگاه های جاروی صنعتی که قادرتند فقط زباله های جامد را به داخل مخزن زباله خود مکشن کنند.
برخی دیگر از دستگاه های جاروبرقی صنعتی قادر هستند که زباله ای مایع و جامد را با هم جمع آوری کنند.
اما نوع دیگری از دستگاه های جاروبرقی صنعتی هستند که قادرند انواع مواد آتش زا را هم به داخل مخزن خود مکش کنند که در این حالت جنس مخزن این نوع جاروبرقی از نوع ضد انفجار بوده که بعد از مکش مواد آتش زا به داخل مکنده منجر به حادثه نگردد.

دسترسی سریع به محصولات

دسترسی سریع به محصولات