سلام برای ارتباط با ما کلیک کنید

مطالب

دستگاه جت واش

در دستگاه های جت واش
در دستگاه های جت واش آن چیزی که نقش مهم و تعیین کننده ای را دارد میزان فشار و دبی دستگاه است.
هر چه که میزان فشار و دبی دستگاه بیشتر باشد قدرت دستگاه هم در از بین بردن آلودگی ها نیز بیشتر است.
هر چه میزان جریان در دبی دستگاه بالاتر برود سرعت عمل دستگاه هم در لکه زدایی و از بین بردن آلودگی ها نیز افزایش می یابد.
از دستگاه های جت واش در محیط های متفاوتی استفاده می شود.

دسترسی سریع به محصولات

دسترسی سریع به محصولات