سلام برای ارتباط با ما کلیک کنید

مطالب

کارواش صنعتی

در محیط های صنعتی نظیر کارخانه ها، کارگاه های تولید و معادن برای نظافت آلودگی ها و زباله هایی که به سادگی نمی توان آن ها را از بین برد.از کارواش های صنعتی استفاده می شود.
در معادن برای استخراج و برش قسمت های سخت از دستگاه کارواش صنعتی استفاده می شود.
در کارگاه ها و کارخانه ها هم فقط از دستگاه کارواش صنعتی برای نظافت استفاده نمی شود بلکه از این دستگاه برای برش سنگ ها و یا قطعات فلزی هم استفاده می شود.

دسترسی سریع به محصولات

دسترسی سریع به محصولات