مطالب

صرفه اقتصادی استفاده از یک دستگاه اسکرابر

امروزه با پیشرفت صنایع مختلف و مکانیزه شدن امور نیاز به استفاده از دستگاههای مکانیزه در امر شستشو بیش از پیش حس شده و مدیران صنایع را به استفاده از اسکرابرها برای شستشوی کف سالنهای تولید ، انبارها و .... سوق داده است.
استفاده از یک دستگاه اسکرابر شاید در نگاه اول به لحاظ اقتصادی مقرون به صرفه نباشد ولی با یک نگاه اجمالی به هزینه های استخدام ، بیمه و ... در دراز مدت می توان به این پروسه به چشم یک سرمایه گذاران نگاه کرد که می تواند سهم بسزایی در کاهش هزینه های ماهیانه هر مجموعه ای داشته باشد بطور مثال ماهیانه نظافت و شستشوی یک محیط 2000 متری مستلزم استخدام 2 یا 3 پرسنل می باشد که با احتساب هزینه های مربوط به بیمه و ..... هزینه ای بطور میانگین بین 3 تا 4 میلیون را در پی خواهد داشت که با توجه به استفاده از تی و نیروی انسانی برای شستشو در نهایت نتیجه ای باب دل کارفرما حاصل نخواهد شد . اما استفاده از 1 دستگاه اسکرابر نه تنها کیفیت نظافت و شستشو را تا چندین برابر افزایش داده بلکه می تواند از نیروی انسانی در سطوح دیگر سازمانی مثل تولید که قلب تپنده هر مجموعه ای است استفاده کرد و در دراز مدت نه تنها هزینه ی مربوط به خرید دستگاه را جبران کرد بلکه به چشم یک سرمایه به این دستگاه نگاه کرد .

دسترسی سریع به محصولات

دسترسی سریع به محصولات