مطالب

دستگاه کارواش صنعتی چیست

به دستگاه واترجتی که کارآیی آن در محیط های صنعتی است به اصطلاح کارواش صنعتی گفته می شود.
هر دستگاه کارواش صنعتی از دو تکه پمپ که به صورت پیستونی است و یک تکه دیگر به نام الکتروموتور ساخته شده است.
پمپ هایی که در کارواش های صنعتی فلامک ماشین به کاربرده شده است کاملا ساخته ایتالیا می باشد و از کیفیت بالایی برخوردار است.
در کارواش های صنعتی تک فاز از الکتروموتور تک فاز برای قسمت های پمپ پیستونی دستگاه استفاده شده است که قادر است 100 بار را ایجاد کند.و در کارواش های سه فاز از التروموتور های سه فاز که قادراند فشاری با قدرت بیشتر از 100 بار را ایجاد کنند

دسترسی سریع به محصولات

دسترسی سریع به محصولات