سلام برای ارتباط با ما کلیک کنید

مطالب

جاروی خیابانی

یکی از دستگاه‌های مکانیزه در نظافت صنعتی، جاروی خیابانی است. این دستگاه برای پاکسازی و جمع‌آوری زباله و آلودگی از سطح زمین طراحی شده است. از آنجا که روش سنتی برای جاروکشی در ابعاد بزرگ نیاز به زمان و نیروی انسانی زیادی دارد، استفاده از جاروی صنعتی، باعث بهبود شرایط نظافتی در محیط‌های وسیع می‌شود. نوعی از این دستگاه، جاروی خیابانی سرنشین‌دار است که در آن فرد اپراتور، دستگاه جاروی خیابانی را مانند یک خودرو هدایت می‌کند و این دستگاه در مسیر خود، آلودگی‌ها را از بین می‌برد.

دسترسی سریع به محصولات

دسترسی سریع به محصولات