مطالب

کارواش دستی چیست

نظافت صنعتی، امر مهمی است که امروزه برای سرعت بخشیدن و بهبود عملکرد نظافتی، در صنایع و مکان‌هایی که نیاز به نظافت گسترده دارند، به کار گرفته می‌شود. یکی از شیوه‌های موثر در نظافت سطوح به شیوه صنعتی، استفاده از کارواش دستی است. کارواش دستی با استفاده از پمپ، آب کم فشار ورودی را به آب پرفشار خروجی تبدیل نموده و از این طریق با اعمال فشار آب بر سطح کثیف، پیوند بین آلودگی و سطح را می شکند و عمل شستشو را به درستی به انجام می‌رساند.

دسترسی سریع به محصولات

دسترسی سریع به محصولات