سلام برای ارتباط با ما کلیک کنید

مطالب

اجزا و عملکرد دستگاه واترجت

در نظافت صنعتی، گاهی می‌توان از فشار بالای آب بر روی سطوح، برای نظافت استفاده نمود. دستگاه واترجت، دستگاهیست که این امر را امکان پذیر می‌سازد. دستگاه واترجت از دو بخش پمپ پیستونی و الکتروموتور تشکیل می‌گردد. امکان تنظیم فشار آب در دستگاه واترجت، سبب بهبود کیفیت نظافت و جلوگیری از آسیب به سطح مورد شستشو می‌گردد. دستگاه واترجت نسبت به روش سنتی استفاده از آب که با شلنگ معمولی صورت می‌گرفت، آب بسیار کمتری استفاده می‌کند و نتیجه بهتری نیز ارائه می‌دهد.

دسترسی سریع به محصولات

دسترسی سریع به محصولات