مطالب

بدنه مقاوم واترجت آب گرم

بدنه دستگاه های واترجت آب گرم بسیار مقاوم بوده و به گونه ای طراحی شده که هیچ چیزی به داخل آن نفوذ نمی کند و از این دستگاه واترجت آب گرم برای نظافت در محیط های صنعتی و سایر محیط هایی که آلودگی های آن بسیار زیاد است و یا خیلی سخت پاک می شود استفاده می کند.
دلیل دیگه ای که باعث می شود دستگاه واترجت برای نظافت در محیط های صنعتی مناسب باشد این است که بدنه قوی دستگاه واترجت سبب می شود که هیچ گونه از ذرات موجود در محیط به داخل واترجت نفوذ نکند و آسیبی به دستگاه وارد نشود.

دسترسی سریع به محصولات

دسترسی سریع به محصولات