مطالب

اسکرابر بدون سرنشین(بدون راننده)،دستگاه اسکرابر،ماشین اسکرابر صنعتی

همانطور که در مقالات گذشته به تفصیل درباره انواع دستگاه های اسکرابر ذکرشد,ماشین های کف شوی یا اسکرابر بر اساس نوع هدایت به دو گروه تقسیم می شوند:
1/اسکرابر سرنشین دار (خودرویی) 2/اسکرابر بدون سرنشین یا بدون راننده
اسکرابر های بدون سر نشین یا بدون راننده حالتی شبیه به خودرو ندارند.کابر و اپراتور برای هدایت این گروه از ماشین های اسکرابر در پشت دستگاه قرار می گیرد و اسکرابر را به کمک دسته ای که به آن متصل شده است به سمت جلو هدایت می کند.دسته ای که برای این گروه از دستگاه های اسکرابر طراحی و ساخته شده است متناسب با ارتفاع قد اپراتور بوده و اپراتور را در طول عمل نظافت و شستشو دچار کمردرد و یا خستگی نمی کند.

دسترسی سریع به محصولات

دسترسی سریع به محصولات