مطالب

دسته بندی اسکرابر های صنعتی بر اساس نوع هدایت توسط کاربر،انواع اسکرابر،اسکرابر صنعتی

اسکرابر صنعتی یا همان دستگاه کف شوی صنعتی در اندازه ها و مدل های گوناگونی طراحی و ساخته می شود.
ولی در کل دستگاه اسکرابر به دسته کلی بر اساس نوع هدایت توسط کاربر به دو دسته تقسیم می شود.
• اسکرابر دستی یا همان اسکرابر بدون سرنشین: به اسکرابری اطلاق می شود که هدایت اسکرابر توسط کاربر از پشت دستگاه است به نحوی که کاربر در پشت دستگاه قرار میگیرد و آن را هل می دهد بدون هیچ گونه فشاری و محیط را نظافت می کند.
این نوع اسکرابر ها در اندازه های متوسط و کوچک ساخته می شوند و برای نظافت فضاهای کوچک یا فضا هایی که تراکم وسایل در آن زیاد است استفاده می شود.
• اسکرابر خودرویی یا همان اسکرابر سرنشین دار: این نوع از اسکرابر به نحوی است که همانند یک خودرو کاربر بر روی قسمت تعبیه شده بر روی دستگاه می نشیند و آن را از طریق فرمان و مانیتور هدایت میکند و محیط را نظافت می نماید.از این اسکرابر برای نظافت فضاهای بزرگ و وسیع و یا محیط هایی که تراکم وسایل در آنها کمتر است استفاده می شود.

دسترسی سریع به محصولات

دسترسی سریع به محصولات