فواید استفاده از دستگاه اسکرابر برای نظافت محیط- سرعت در نظافت

بر اساس زمان سنجی های انجام شده در نظافت کف با استفاده از دو روش سنتی و مدرن نظافت می توان گفت که یکی از ویژگی های مثبت دیگر استفاده از دستگاه اسکرابر این است که با استفاده از دستگاه اسکرابر می توان محیط را نظافت کرد در زمان کوتاه تری به نسبت نظافت محیط با استفاده از روش های سنتی نظیر همان طی و سطل آب که فرد مجبور است برای نظافت محیط از آنها استفاده کند و چون که طی پهنای شستشو کمتری دارد و فرد مجبور است برای نظافت کامل مدام آن طی را بر روی سطوح چندین بار بکشد در کنار این که کاربر برای این عمل انرژی زیادی هم باید مصرف کند.
از هر نظر که بررسی کنیم روش نظافت با استفاده از دستگاه اسکرابر به روش نظافت با طی و سطل آب خیلی دارای سرعت بیشتری است در کنار اینکه کاربر برای نظافت نیازی نیست که انرژی زیاد و یا زمان زیادی را صرف کند.
تلفن شرکت

8 - 88535444 (021)

تلفن همراه شرکت

5148782 (0912)

لینک های دسترسی سریع

تلفن : 8 - 02188535444
فکس : 02188747810
email : famacoiran@yahoo.com
آدرس : تهران - خ سهروردی شمالی - کوچه تهمتن - پلاک 6 - واحد 20