سلام برای ارتباط با ما کلیک کنید

مطالب

مزیت بهره وری از دستگاه اسکرابر برای نظافت کف

یکی از مهمترین مزیت هایی که دستگاه اسکرابر برای نظافت محیط دارد این است که می توان در صورت لزوم برای نظافت کف در کنار آب درون مخزن دستگاه اسکرابر از مواد شوینده هم استفاده کرد برای نتیجه نظافتی بیشتر.
در برخی مواقع سطح خیلی آلوده است و می خواهید که کاملا تمیز شود و کاملا درخشان شود به همین منظور می توان درون مخزن آب دستگاه آب و مواد شوینده را با هم ترکیب کرد و با استفاده از سیستم پاشش دستگاه این محلول به دست آمده را بر روی سطح پاشیده می شود و با چرخش برس ها بر روی سطوح کاملا نظافت می شود

دسترسی سریع به محصولات

دسترسی سریع به محصولات