علت اهمیت نظافت محیط کار با دستگاه اسکرابر

با توجه به نتیجه تحقیقات وآزمایش های به عمل آمده که نشان می دهد افراد در هنگام ورود به هر محیطی به نظافت آن محیط مخصوصا نظافت کف آنجا دقت زیادی می کنند.
این امر به این معنی است که اگر در محیط های که مراجعه کننده زیادی دارند همانند محیط های تجاری اگر که سطوح آن از قبل با دستگاه اسکرابر درخشان نشده باشد نمی تواند افراد زیادی را به خود جذب کند و در نتیجه در آمد بالایی هم نمی تواند داشته باشد.
چرا که هر فردی در هنگام ورود به یک محیط جدید بر اساس نظافت آن محیط اولین برداشت خود را از آن محیط دارد.
پس برای هر نوع میحطی واجب است که در نگاه اول چگونه ارزیابی شود.
بهترین راه برای نظافت و درخشان شدن کف استفاده از دستگاه اسکرابر است.
تلفن شرکت

8 - 88535444 (021)

تلفن همراه شرکت

5148782 (0912)

لینک های دسترسی سریع

تلفن : 8 - 02188535444
فکس : 02188747810
email : famacoiran@yahoo.com
آدرس : تهران - خ سهروردی شمالی - کوچه تهمتن - پلاک 6 - واحد 20