تفاوت های میان دستگاه اسکرابر و دستگاه سوییپر چیست- نحوه عملکرد دستگاه

یکی از تفاوت های اصلی میان دستگاه اسکرابر و سوییپر در این است که از دستگاه سوییپر نمی توان برای شستشو کف استفاده کرد و دستگاه سوییپر فقط می تواند سطح را جارو کند اما قادر نیست که همانند دستگاه اسکرابر کف را کاملا شستشو دهد و لکه ها و آلو دگی ها را از روی آن بزداید.
به همین علت دستگاه سوییپر همانند دستگاه اسکرابر دارای مخزن های آب تمیز و آب کثیف نیست و این دستگاه فقط یک مخزن دارد که آن هم مخزن زباله است.
تلفن شرکت

8 - 88535444 (021)

تلفن همراه شرکت

5148782 (0912)

لینک های دسترسی سریع

تلفن : 8 - 02188535444
فکس : 02188747810
email : famacoiran@yahoo.com
آدرس : تهران - خ سهروردی شمالی - کوچه تهمتن - پلاک 6 - واحد 20