سلام برای ارتباط با ما کلیک کنید

مطالب

اسکرابر های صنعتی- دستگاه نظافت صنعتی- انواع اسکرابر کوچک

اسکرابر های کوچک یا همان اسکرابر های دستی را بر حسب نوع منبع تغذیه ای که این دستگاه ها دارند به دو گروه اسکرابر برقی و اسکرابر باطری دار تقسیم می شود.
اما تفاوت این دو نوع اسکرابر در چه چیزی است می توان به محدودیت استفاده از این دو نوع دستگاه اشاره کرد.
استفاده از اسکرابر برقی به دلیل نیاز به پریز برق در فضاهای محدودی صورت می گیرد اما استفاده از اسکرابر های باطری دار این معضل را ندارند اما محدودیتی که این نوع اسکرابر دارد این است که از این دستگاه نمی توان به مدت زیادی استفاده کرد چرا که شارژ دستگاه برای مدت زمان محدودی است.

دسترسی سریع به محصولات

دسترسی سریع به محصولات