سلام برای ارتباط با ما کلیک کنید

مطالب

مزیت های اسکرابر فلامک ماشین

اسکرابر های فلامک ماشین دستگاههایی مناسب برای نظافت کف زمین هستند. این دستگاهها نه تنها موجب افزایش بهره وری نیروی انسانی میشوند، بلکه استفاده از اسکرابر فلامک ماشین باعث کاهش نیروی کار نیز میشود. همچنین این دستگاهها به دلیل داشتن موتور مکنده و تی خشک کن، سطحی خشک پس از شستشو بجای میگذارند که موجب کاهش خطر لغزش و افتادن افراد بر روی سطح خیس میشود. به دلیل متنوع بودن مدلهای دستگاه اسکرابر فلامک ماشین و وجود انواع مختلفی نظیر دستی ، سرنشین دار، برقی ، باطری دار و غیره، پیدا کردن دستگاه مناسب با کاربری مورد نظر کار آسانی است.

دسترسی سریع به محصولات

دسترسی سریع به محصولات