نکاتی در زمینه پولیشر

در ابتدا لازم است توضیحات مختصری در خصوص کلیت کار پولیشر (کف ساب برقی) و نیز جایگاه بین المللی کمپانی تولید کننده این دستگاه ها ارائه دهیم تا با دیدی باز در این خصوص تصمیم گیری نمایید. این دستگاه ها جهت نظافت سطوح سنگی سرامیکی مورد استفاده قرار میگیرند , مهمترین وظیفه این دستگاه ها از بین برد جرم و لکه های چسبیده به کف است
این دستگاه ها در سطوح سنگی و سرامیکی مورد استفاده قرار میگیرند و سرعت برس در از بین بردن لکه ها بسیار تاثیر گذار است
پولیشر های فوق ساخت کمپانی IPC ایتالیا هستند و هماهنطور که گفته شد کیفیت ساخت دستگاه در نظافت بسیار تعیین کننده است

انتخاب پولیشر

دسترسی سریع به محصولات

دسترسی سریع به محصولات