مکانهای قابل استفاده
دستگاه جت واشPW-C80

دستگاه جت واش PW-C80 پیستون های سرامیکی
پیستون های سرامیکی :دارای پیستون های سرامیکی با ضخامت 5 میلی متر جهت ایجاد مقاومت در برابر شوک های الکتریکی
دستگاه جت واش PW-C80 دریچه ها
دریچه ها :دارای دریچه های (valves) از جنس استیل جهت افزایش طول عمر
دستگاه جت واش PW-C80 طراحی موتور
طراحی موتور :ساختار ساده طراحی موتور جهت دسترسی به قسمت های مختلف
دستگاه جت واش PW-C80 کوپلینگ ضد لرزش
کوپلینگ ضد لرزش :مجهز به کوپلینگ ضد لرزش که در دراز مدت سبب افزایش طول عمر قطعات می شود

 داراى موتورهاى با طول عمر و
راندمان کارى بالا و نیز مقاوم در
برابر شوکهاى حرارتى
داراى موتورهاى با طول عمر و
راندمان کارى بالا و نیز مقاوم در
برابر شوکهاى حرارتى
 مجهز به سیستم By Pass جهت
جلوگیرى از صدمه دیدن اجزاء داخلى
موتور
مجهز به سیستم By Pass جهت
جلوگیرى از صدمه دیدن اجزاء داخلى
موتور
 توقف پرتاب آب، همزمان با رها کردن
دسته تفنگى
توقف پرتاب آب، همزمان با رها کردن
دسته تفنگى
 خاموش شدن دستگاه پس از 30 ثانیه عدم استفاده 
و استارت مجدد با فعال کردن دسته تفنگى
خاموش شدن دستگاه پس از 30 ثانیه عدم استفاده
و استارت مجدد با فعال کردن دسته تفنگى
 داراى موتور 4 پل مداوم کار (1400 دور در دقیقه)
داراى موتور 4 پل مداوم کار (1400 دور در دقیقه)
 طراحى بسیار ساده دستگاه که تعویض قطعات
مصرفى شامل شیلنگ ها، فیلترها و ... را، بدون نیاز
به استفاده از ابزار ممکن مى کند.
طراحى بسیار ساده دستگاه که تعویض قطعات
مصرفى شامل شیلنگ ها، فیلترها و ... را، بدون نیاز
به استفاده از ابزار ممکن مى کند.

دسترسی سریع به محصولات

دسترسی سریع به محصولات