مکانهای قابل استفاده
سوییپر سرنشین دار161

سوییپر سرنشین دار 161 نیروی محرکه در مدل های قابل ارائه
باطرى دار :18 عدد باطرى 2 ولت ( 36 ولت)
گازوییلی :موتور لومباردینى با قدرت 27/2 اسب بخار
گازسوز :موتور ونگارد با قدرت 31 اسب بخار
سوییپر سرنشین دار 161 اجزای مکانیکی
شاسی :از جنس فولاد آبکارى شده
بلبرینگ ها :مقاوم در برابر نفوذ رطوبت و آب
اتصالات :از جنس استیل ضد زنگ و مقاوم در برابر زنگ زدگى
سوییپر سرنشین دار 161 سیستم رانش
در مدل باطری دار :تامین فشار خروجى پمپ هیدرولیک رانش متناسب با شیب زمین (حداکثر تا 14درصد)
در مدل گاز سوز :تامین فشار خروجى پمپ هیدرولیک رانش متناسب با شیب زمین (حداکثر تا 18درصد)
سوییپر سرنشین دار 161 اجزای الکترونیکی
بردهاى الکترونیک :مجهز به فیلم هاى ضد رطوبت بر روى برد جهت مقاوم سازى در برابر نفوذ آب و رطوبت

 پرزگذارى V شکل برس میانى که کیفیت نظافت سطوح را تا حد قابل ملاحظه اى افزایش مى دهد.
پرزگذارى V شکل برس میانى که کیفیت نظافت سطوح را تا حد قابل ملاحظه اى افزایش مى دهد.
 مجهز به سیستم کنترل فلپ میانى برس
جهت هدایت زباله هاى حجیم به داخل
مخزن
مجهز به سیستم کنترل فلپ میانى برس
جهت هدایت زباله هاى حجیم به داخل
مخزن
 مجهز به دو مدار هیدرولیک مستقل
در سیستم رانش و برس
مجهز به دو مدار هیدرولیک مستقل
در سیستم رانش و برس
 مجهز به سیستم میکرو فیلترینگ با قابلیت جذب
ذرات میکرونى (گرد و غبار) حاصل از جاروب
محیط و نیز داراى لرزاننده جهت جلوگیرى از
انباشته شدن گردو غبار بر روى فیلتر
مجهز به سیستم میکرو فیلترینگ با قابلیت جذب
ذرات میکرونى (گرد و غبار) حاصل از جاروب
محیط و نیز داراى لرزاننده جهت جلوگیرى از
انباشته شدن گردو غبار بر روى فیلتر
 سیستم خود تنظیمى مکانیکى برس بر روى
ناهموارى هاى سطح زمین به نحوى که همواره
تمام سطح برس با زمین درگیر مى باشد.
سیستم خود تنظیمى مکانیکى برس بر روى
ناهموارى هاى سطح زمین به نحوى که همواره
تمام سطح برس با زمین درگیر مى باشد.
 طراحى بسیار ساده دستگاه که تعویض قطعات
مصرفى (شامل : فیلتر، برس میانى و ...) را، بدون
نیاز به استفاده از ابزار ممکن مى سازد.
طراحى بسیار ساده دستگاه که تعویض قطعات
مصرفى (شامل : فیلتر، برس میانى و ...) را، بدون
نیاز به استفاده از ابزار ممکن مى سازد.

دسترسی سریع به محصولات

دسترسی سریع به محصولات