سلام برای ارتباط با ما کلیک کنید

مطالب

تفاوت میان دستگاه اسکرابر برقی و باطری دار

دستگاه های اسکرابر برقی و باطری دار از نظر کارآیی هیچ تفاوتی با یک دیگر ندارند تنها وجه تمایز این دو دستگاه در این است که از دستگاه اسکرابری که برقی است نمی توان در همه جا استفاده کرد به عنوان مثال در محیطی که هیچ نوع پریز برقی ندارد نمی توان از این دستگاه به عنوان یک دستگاه نظافتی استفاده کرد و دستگاه اسکرابر باطری دار را هم فقط در یک مدت زمان محدود می توان استفاده کرد چرا که شارژ دستگاه فقط تا مدت زمان محدودی باقی می ماند

دسترسی سریع به محصولات

دسترسی سریع به محصولات