سلام برای ارتباط با ما کلیک کنید

مطالب

دستگاه اسکرابر بیمارستانی

از جمله معضلات افراد قبل ساخت و تولید دستگاه اسکرابر در این بود که با استفاده از روش های سنتی نمی توانستند سطوح را کاملا نظافت کنند و آن را عاری از هر گونه آلودگی کنند.
مخصوصا در فضای بیمارستان ها که نظافت به نسبت سایر محیط ها از اهمیت بیشتری برخوردار است.
چرا که در این محیط با نظافت و بهداشت با سلامتی و حفظ جان بیمار ها ارتباط مستقیم دارد.
در امروزه دستگاه های اسکرابری اختراع شده اند که این دستگاه ها مخصوص نظافت بیمارستان ها هستند و از آنها به عنوان اسکرابر بیمارستانی و یا اسکرابر آنتی باکتریال یاد می شود .

دسترسی سریع به محصولات

دسترسی سریع به محصولات