سلام برای ارتباط با ما کلیک کنید

مطالب

مکنده

مکنده جزء دستگاه های نظافت صنعتی به شمار می آید .
این دستگاه نظافت صنعتی را برحسب نوع استفاده از آن و میزان قدرت دستگاه به دسته های متفاوتی تقسیم بندی می شود.
مکنده خانگی: این نوع مکنده متناسب با نظافت محیط های کوچک و مسکونی است که زباله هایی که در این محیط ها تولیدمی شود غالبا گردو غبار و یا زباله های کوجک می باشد.
مکنده صنعتی: استفاده از مکنده های صنعتی بیشتر در محیط های صنعتی نظیر کارخانه ها و کارگاه ها می باشد که در این محیط ها زباله هایی که تولید می شوند هم از نوع صنعتی هستند.

دسترسی سریع به محصولات

دسترسی سریع به محصولات