سلام برای ارتباط با ما کلیک کنید

مطالب

نحوه ی کار مکنده صنعتی

همه دستگاه های مکنده از نظر نوع کارکرد دارای سیستم یکسانی می باشند اما در میزان قدرت مکش و تمیزی محیط است که با یک دیگر متفاوت هستند.
نحوه کار دستگاه های مکنده صنعتی به این صورت است که درون دستگاه با استفاده از پمپ هوای درون آن خارج می شود و یک خلا را ایجاد می کند و این اختلاف فشاری که میان هوای داخل مکنده و فضای بیرون ایجاد می شود سبب می گردد که هوا به داخل دستگاه مکیده شود این امر سبب می شود که تمام آلودگی همرا با هوا هم وارد مخزن دستگاه شود. این سیستم در مکنده های صنعتی با فشار و قدرت بیشتری صورت می گیرد.

دسترسی سریع به محصولات

دسترسی سریع به محصولات