سلام برای ارتباط با ما کلیک کنید

مطالب

مکنده توربینی

مکنده ها از نظر موتور به دو گروه تقسیم بندی می شوند.
- مکنده با موتور ذغالی
- مکنده با موتور توربینی
در مکنده هایی که موتور آن ها از نوع توربینی می باشد کمترین آلودگی صوتی را ایجاد می کند و به همین دلیل استفاده از این دستگاه را در هر محیطی حتی بیمارستان ها امکان پذیر می کند.
به دلیل اینکه این نوع مکنده نیازی نیست همانند سایر مکنده مدام در نگه داری آنها دقت شود، می توان از این دستگاه به مدت زمان طولانی تری از آن استفاده کرد، اما در مکنده های معمولی که موتور توربینی ندارند نمی توان برای بازه زمانی زیادی از آن به صورت مداوم استفاده کرد.

دسترسی سریع به محصولات

دسترسی سریع به محصولات