سلام برای ارتباط با ما کلیک کنید

مطالب

اجزاء و عملکرد اسکرابر

اسکرابر یا کف‌شورصنعتی، به دستگاهی مکانیزه گفته می‌شود که از آن برای تمیز کردن سطح زمین در مکان‌های بزرگ استفاده می‌گردد. تمامی اسکرابرها شامل چهار جزء اصلی مخزن (که شامل مخزن آب تمیز و آب کثیف است)، تی، برس و موتور مکنده است و تفاوت موجود، به طراحی خارجی آن‌ها مرتبط است. طرز کار دستگاه اسکرابر به این‌صورت است که ابتدا آب و مواد شوینده به روی سطح ریخته می‌شود، سپس برس‌زنی آغاز می‌گردد. برس‌به صورت دوار حرکت کرده و سطح را تمیز می‌نماید. در آخر نیز تی مکنده، آب کثیف را به درون مخزن آب کثیف هدایت می‌کند.

دسترسی سریع به محصولات

دسترسی سریع به محصولات