سلام برای ارتباط با ما کلیک کنید

مطالب

کارآیی دستگاه کارواش دستی

دستگاه کارواشی که در در محیط های کوچک نظیر خانه ها و یا ساختمان های مسکونی کوچک استفاده می شود، کارواش دستی گفته می شود.
این دستگاه کارواش دستی به دلیل کاربرد آن جزء دستگاه های نظافت صنعتی به شمار می آید.
دستگاه کارواش دستی جزء شوینده های فشار قوی به حساب می آید و این دستگاه قادر است که فشاری با قدرت 200 بار را تولید کند.
از دستگاه کارواش دستی برای نظافت کارهای سبکی نظیر شستشوی اتومبیل، دوچرخه، سنگ فرش ها ، نمای ساختمان، پنجره و سایر قسمت های مرتبط با ساختمان های مسکونی استفاده می شود

دسترسی سریع به محصولات

دسترسی سریع به محصولات