سلام برای ارتباط با ما کلیک کنید

مطالب

اجزای اسکرابر

یکی از قسمت‌های مهم هر اسکرابر، مخزن آب تمیز آن است. مخزن آب اسکرابر معمولاً داخل بدنه و بالای قسمت مربوط به برس‌ها یا در انتهای دستگاه قرار دارد. آب مورد نیاز به یکی از دو روش سیستم گرانسی یا سیستم خودکار به دستگاه انتقال می‌یابد. حجم این مخزن می‌تواند متغیر باشد و بسته به اسکرابر مورد استفاده ممکن است از حجم 10 تا 150 لیتر متفاوت باشد. باید توجه داشت که اصولاً حجم مخزن آب تمیز با مخزن آب کثیف برابر است.

دسترسی سریع به محصولات

دسترسی سریع به محصولات