سلام برای ارتباط با ما کلیک کنید

مطالب

پیشرفت تکنولوژی و نظافت مکانیزه

امروزه با پیشرفت تکنولوژی روش‌های سنتی و دستی، جای خود را به روش‌های ماشینی ومکانیزه داده‌اند. امر شستشو و نظافت نیز از این امر مستثنی نیست و برای نظافت مناطق صنعتی و امثال آن از دستگاه‌های نظافت مکانیزه به کار گرفته می‌شود. یکی از دستگاه‌های نظافت مکانیزه، دستگاه اسکرابر است. اسکرابر برای شستشو و نظافت به کار گرفته می‌شود و بسته به مساحتی که باید تمیز شود، از مدل دستی یا سرنشین دار آن می‌توان استفاده نمود.

دسترسی سریع به محصولات

دسترسی سریع به محصولات