سلام برای ارتباط با ما کلیک کنید

مطالب

مکانیزم عمل مکنده

مکنده‌ها از لحاظ کاربری مشابه با جارو برقی‌های صنعتی هستند. اساس کار مکنده، ایجاد خلاء در سیستم است. به این صورت که با ایجاد اختلاف فشار مابین درون دستگاه و هوای بیرونی آن، موجب انتقال هوا از ناحیه پرفشار به درون ناحیه کم فشار می‌شود و به این ترتیب مکش اتفاق می‌افتد. دستگاه مکنده، چنانکه گفته شد، از لحاظ مکانیزم عمل به مانند جارو برقی است اما طراحی آن به منظور کار پیوست و مداوم و در شرایط سخت انجام گرفته است.

دسترسی سریع به محصولات

دسترسی سریع به محصولات