سلام برای ارتباط با ما کلیک کنید

مطالب

تاثیر اندازه مخزن در کاربری اسکرابر

یکی از ویژگی‌های اسکرابر که باید در هنگام خرید مورد توجه قرار بگیرد، حجم مخزن آب است. چنان که می‌دانید هر اسکرابر برای شستشو و نظافت از چند بخش تشکیل شده است که شامل مخزن آب تمیز، مخزن آب کثیف، برس، تی و موتور مکنده می‌باشد. حجم مخازن آب تمیز و کثیف در اسکرابر برابر است و هرچه این مخازن بزرگتر باشد، دستگاه مدت زمان بیشتری می‌تواند به نظافت بپردازد، بدون اینکه نیاز به تعویض آب داشته باشد.

دسترسی سریع به محصولات

دسترسی سریع به محصولات