سلام برای ارتباط با ما کلیک کنید

مطالب

انواع کارواش صنعتی بر حسب نوع منبع تغذیه دستگاه

کارواش های صنعتی بر حسب نوع منبع تغذیه آن به دو گروه کارواش صنعتی بنزینی و کارواش صنعتی الکتریکی یا همان برقی تقسیم بندی می شوند.
انرژی مورد نیاز دستگاه کارواش صنعتی برقی همان گونه که از نام دستگاه مشخص است از طریق نیروی الکتریکی تامین می شود پس در استفاده از دستگا کارواش صنعتی برقی نکته قابل توجه این است که حتما در محیطی که قراره از این دستگاه استفاده شود قبل از آن از وجود پریز برق در آن محیط مطئن شوید.
اما در کارواش های صنعتی بنزینی یا دیزلی کافیست که به سوخت کافی درون دستگاه باشد و در آن صورت دیگر نیازی نیست که پریز برقی در محیط وجود داشته باشد یا نه .
از کارواش های صنعتی بنزینی می توان به سادگی در محیط های باز استفاده کرد بدون اینکه نگران نبود پریز برق در آن محیط باشیم.

دسترسی سریع به محصولات

دسترسی سریع به محصولات