سلام برای ارتباط با ما کلیک کنید

مطالب

قدرت نظافت بالای اسکرابر

دستگاه اسکرابر به دلیل فشار تماس بالا در سطح برس میتواند حتی سطوح ناصاف و غیریکسان را به مانند سطوح صیقلی و صاف برس بزند و تمیز کند. دستگاه اسکرابر برای نظافت همه سطوح و از بین بردن لکه ها و کثیفی ها در بسیاری از مناطق استفاده میگردد. برخی از انواع اسکرابر که دارای باطری است، میتواند در طول ساعت کاری نیز بدون ایجاد مشکل به عمل نظافت بپردازد. همچنین ماشین اسکرابر به دلیل داشتن موتور مکنده و تی خشک کن، سطحی خشک و عاری از لکه به جای میگذارد.

دسترسی سریع به محصولات

دسترسی سریع به محصولات