سلام برای ارتباط با ما کلیک کنید

مطالب

هدایت و کار با دستگاه اسکرابر صنعتی

دستگاه های اسکرابر برای راحتی کار کاربر با آن دستگاه در محیط های مختلف در دو نوع طراحی و ساخته می شود.
1- اسکرابر دستی یا همان اسکرابر بدون سرنشین: در این مدل از دستگاه اسکرابر کاربر می تواند از آن دستگاه برای نظافت در محیط هایی که کوچک هستند و امکان استفاده از یک دستگاه نظافتی بزرگ نیست استفاده می شود.
چرا که این دستگاه به کاربر این امکان را می دهد که به سادگی بتواند تمام نقاط را در یک فضای کوچک نظافت کند و هیچ قسمتی را باقی نگذارد.
2- اسکرابر خودرویی یا همان اسکرابر سرنشین دار: همان طور که از نام این دستگاه مشخص است این دستگاه به کاربر این امکان را می دهد که به صورت یک خودرو از آن استفاده شود به نحوی که کاربر بر روی قسمتی که بر روی دستگاه تعبیه شده است بنشیند و آن را همانند یک خودرو هدایت کند، با استفاده از این دستگاه می توان وسعت زیادی از سطح را در زمان کمتری نظافت کرد؛ پس این دستگاه کارایی بیشتری به نسبت دستگاه اسکرابر دستی برای نظافت فضاهای بزرگ را دارا است.

دسترسی سریع به محصولات

دسترسی سریع به محصولات