سلام برای ارتباط با ما کلیک کنید

مطالب

اسکرابر صنعتی دارای سیستم کنترل غلظت مواد شوینده

دستگاه نظافت صنعتی اسکرابر برای صرفه جویی در هزینه ها و همچین کمتر مصرف شدن مواد شوینده به دلیل آسیب به محیط زیست دارای سیستمی است که به کاربر کمک می کند غلظت مواد شوینده را بسنجد.
کاربر با استفاده از این سیستم در دستگاه اسکرابر می تواند به صورت همزمان از چند مدل مختلف از مواد شوینده برای نظافت استفاده کند.
با استفاده از این سیستم در دستگاه می توان بدون اینکه به آب درون مخزن آب تمیز دست زد مواد شوینده را تغییر داد و برای نظافت هر سطحی بر اساس آلودگی های آن از ماده شوینده مخصوصی استفاده کرد.

دسترسی سریع به محصولات

دسترسی سریع به محصولات