سلام برای ارتباط با ما کلیک کنید

مطالب

مشکلات ناشی از توازن نبودن تی اسکرابر

تی اسکرابر این وظیفه را دارد که بعد از عمل شستشو و برس زنی توسط برس های دستگاه آب های جمع شده بر روی سطح را به داخل دستگاه و درون مخزن آب کثیف وارد نماید.
اما گاهی ممکن است که بعد از نظافت با اسکرابر متوجه شوید که سطوح هنوز کمی خیس است و یا اینکه مقدار کمی آب بر روی سطوح باقی مانده است.
دلیل این امر این ست که تی دستگاه به درستی نصب نشده و متوازن نیست برای رفع این مشکل هم کافیست که تی را یک بار از جای خود در آورده و دوباره نصب کنید و یا اینکه به کمک پیچی که بلای تی وجود دارد و وظیفه تنظیم ارتفاع تی را به عهده دارد مشکل را رفع نمایید

دسترسی سریع به محصولات

دسترسی سریع به محصولات