سلام برای ارتباط با ما کلیک کنید

مطالب

تفاوت های میان دستگاه اسکرابر و دستگاه سوییپر چیست- نحوه عملکرد دستگاه

یکی از تفاوت های اصلی میان دستگاه اسکرابر و سوییپر در این است که از دستگاه سوییپر نمی توان برای شستشو کف استفاده کرد و دستگاه سوییپر فقط می تواند سطح را جارو کند اما قادر نیست که همانند دستگاه اسکرابر کف را کاملا شستشو دهد و لکه ها و آلو دگی ها را از روی آن بزداید.
به همین علت دستگاه سوییپر همانند دستگاه اسکرابر دارای مخزن های آب تمیز و آب کثیف نیست و این دستگاه فقط یک مخزن دارد که آن هم مخزن زباله است.

دسترسی سریع به محصولات

دسترسی سریع به محصولات