مکانهای قابل استفاده
واترجت با رانندهPW-H40

واترجت با راننده PW-H40 پیستون های سرامیکی
پیستون های سرامیکی :دارای پیستون های سرامیکی با ضخامت 5 میلی متر جهت ایجاد مقاومت در برابر شوک های الکتریکی
واترجت با راننده PW-H40 دریچه ها
دریچه ها :دارای دریچه های (valves) از جنس استیل جهت افزایش طول عمر
دریچه ها :دارای دریچه های (valves) از جنس استیل جهت افزایش طول عمر
واترجت با راننده PW-H40 طراحی موتور
طراحی موتور :ساختار ساده طراحی موتور جهت دسترسی به قسمت های مختلف
واترجت با راننده PW-H40 کوپلینگ ضد لرزش
کوپلینگ ضد لرزش :مجهز به کوپلینگ ضد لرزش که در دراز مدت سبب افزایش طول عمر قطعات می شود

 داراى موتورهاى با طول عمر و
راندمان کارى بالا و نیز مقاوم در
برابر شوکهاى حرارتى
داراى موتورهاى با طول عمر و
راندمان کارى بالا و نیز مقاوم در
برابر شوکهاى حرارتى
 مجهز به سیستم By Pass جهت
جلوگیرى از صدمه دیدن اجزاء داخلى
موتور
مجهز به سیستم By Pass جهت
جلوگیرى از صدمه دیدن اجزاء داخلى
موتور
 توقف پرتاب آب، همزمان با رها کردن
دسته تفنگى
توقف پرتاب آب، همزمان با رها کردن
دسته تفنگى
 خاموش شدن دستگاه پس از 30 ثانیه عدم استفاده 
و استارت مجدد با فعال کردن دسته تفنگى
خاموش شدن دستگاه پس از 30 ثانیه عدم استفاده
و استارت مجدد با فعال کردن دسته تفنگى
 داراى موتور 4 پل مداوم کار (1400 دور در دقیقه)
داراى موتور 4 پل مداوم کار (1400 دور در دقیقه)
 داراى دیگ بخار (بویلر) طراحى شده با آخرین
تکنولوژى روز اروپا و مجهز به سیلندر و اجزاى
داخلى از جنس استیل
داراى دیگ بخار (بویلر) طراحى شده با آخرین
تکنولوژى روز اروپا و مجهز به سیلندر و اجزاى
داخلى از جنس استیل

دسترسی سریع به محصولات

دسترسی سریع به محصولات