مکانهای قابل استفاده

پیستون های سرامیکی
پیستون های سرامیکی :دارای پیستون های سرامیکی با ضخامت 5 میلی متر جهت ایجاد مقاومت در برابر شوک های الکتریکی
دریچه ها
دریچه ها :دارای دریچه های (valves) از جنس استیل جهت افزایش طول عمر
دریچه ها :دارای دریچه های (valves) از جنس استیل جهت افزایش طول عمر
طراحی موتور
طراحی موتور :ساختار ساده طراحی موتور جهت دسترسی به قسمت های مختلف
کوپلینگ ضد لرزش
کوپلینگ ضد لرزش :مجهز به کوپلینگ ضد لرزش که در دراز مدت سبب افزایش طول عمر قطعات می شود

 داراى موتورهاى با طول عمر و
راندمان کارى بالا و نیز مقاوم در
برابر شوکهاى حرارتى
داراى موتورهاى با طول عمر و
راندمان کارى بالا و نیز مقاوم در
برابر شوکهاى حرارتى
 مجهز به سیستم By Pass جهت
جلوگیرى از صدمه دیدن اجزاء داخلى
موتور
مجهز به سیستم By Pass جهت
جلوگیرى از صدمه دیدن اجزاء داخلى
موتور
 توقف پرتاب آب، همزمان با رها کردن
دسته تفنگى
توقف پرتاب آب، همزمان با رها کردن
دسته تفنگى
 خاموش شدن دستگاه پس از 30 ثانیه عدم استفاده 
و استارت مجدد با فعال کردن دسته تفنگى
خاموش شدن دستگاه پس از 30 ثانیه عدم استفاده
و استارت مجدد با فعال کردن دسته تفنگى
 داراى موتور 4 پل مداوم کار (1400 دور در دقیقه)
داراى موتور 4 پل مداوم کار (1400 دور در دقیقه)
 داراى دیگ بخار (بویلر) طراحى شده با آخرین
تکنولوژى روز اروپا و مجهز به سیلندر و اجزاى
داخلى از جنس استیل
داراى دیگ بخار (بویلر) طراحى شده با آخرین
تکنولوژى روز اروپا و مجهز به سیلندر و اجزاى
داخلى از جنس استیل

دسترسی سریع به محصولات

دسترسی سریع به محصولات